Vítejte na akseidel.cz
Na těchto stránkách naleznete bližší informace o poskytovaných službách a potřebné kontakty.          

O nás

Naše advokátní kancelář přistupuje ke svým klientům individuálně a flexibilně dle jejich potřeb. Nacházíme řešení přijatelná a proklientská. Disponujeme kvalitními a moderními prostředky pro efektivní vyřízení vašich požadavků. Působíme primárně v Ústeckém kraji, jsme však schopni zajistit právní služby v rámci celé České republiky.

V našem týmu jsou kvalifikovaní lidé, kteří vám poskytnou zázemí, oporu a odvahu v době, kdy je jí zapotřebí.

Naše zaměření

Naše advokátní kancelář SEIDEL poskytuje právní pomoc a poradenství zejména v níže uvedených specializacích, avšak obrátit se na nás můžete i s dotazy mimo naše zaměření. Vždy Vám vyjdeme vstříc a nasměrujeme Vás správným směrem.

Trestní právo

Poskytujeme právní poradenství, obhajobu ve všech stádiích trestního řízení i zastoupení poškozených trestým činem.

Převody nemovitostí

Poskytujeme poradenství i kompletní právní servis, zejména sepis příslušné smlouvy a bezpečnou úschovu kupní ceny.

Smluvní právo

Poskytujeme kompletní právní servis, zejména sepisy veškerých smluv, ale také kontroly a revize existujících návrhů smluv. 

Insolvenční právo

Poskytujeme právní poradenství dlužníkům v otázce oddlužení, ale i věřitelům s přihlášením jejich pohledávek do insolvenčních řízení. Sepisujeme a realizujeme podání insolvenčního návrhu dle platných právních norem. V případě zájmu nabízíme zastupování svých klientů v průběhu celého insolvenčního či konkursního řízení. 

Správní právo

Poskytujeme právní poradenství ve všech obvyklých oblastech správního práva včetně zastoupení ve správních řízeních.

Občanské právo

Poskytujeme kompletní právní servis, zejména vymáhání pohledávek, sepisy žalob i zastoupení před soudem či rozhodcem, zastupování v dědickém řízení, v exekučním řízení, vypořádní a úprava spoluvlastnictví apod.

Náhrada újmy

Poskytujeme právní poradenství a pomoc, a to jak v oblasti újmy na zdraví, tak i majetkové škody.

Rodinné právo

Poskytujeme právní poradenství, zastoupení při nesporných rozvodech a zajištění, vyřízení s tím spojených náležitostí. 

Proč vybrat nás?

Naše advokátní kancelář si zakládá na lidském přístupu.

Individuální přístup

V rámci poskytování právních služeb vždy bereme ohled na jednotlivá specifika případu i požadavky klienta. Vždy se snažíme najít řešení, které je pro klienta nejvýhodnější.

Vše pod kontrolou

V rámci poskytování právních služeb Vám vytvoříme vzdálený přístup do Vašeho spisu, díky kterému budete mít veškeré potřebné informace vždy k dispozici.

Vlastní vize

Jako každý podnik, i naše kancelář má svou vizi a směr. Stále se snažíme zlepšovat a inovovat s cílem učinit naše služby pro Vás dostupnější a pohodlnější.

flexibilita

Přizpůsobíme se Vašim potřebám a navrhneme přijatelná a úsporná řešení.

PRACOVNÍ DOBA

pondělí:   8:00 - 15:30 hodin

úterý:       8:00 - 15:30 hodin

středa:     8:00 - 15:30 hodin

čtvrtek:    8:00 - 15:30 hodin

Kontaktní formulář

Ztrácíte se v právních výkladech? Sdělte nám, s čím si nevíte rady a my se s vámi v nejbližších dnech spojíme.